Menu Zamknij

VXRAIL (vSAN) – Analiza wydajności IOPS w zależności od dysków, grup oraz polityk

Dzięki uprzejmości DellEMC Polska mieliśmy możliwość przeprowadzenia testu wydajności systemu dyskowego w zależności od ilości dysków oraz grup dyskowych co jest często istotnym pytaniem przy konfiguracji zestawów VxRail. Dodatkowo porównaliśmy wydajność w zależności od polityk przechowywania danych – które są mocno upraszczając są odpowiednikiem znanych RAID0/1/5

Konfiguracja środowiska testowego

 

środowisko składa się z 4-ech węzłów VxRail, typu P, gdzie konfiguracja pojedynczego węzła była następująca:

 • 2 x Intel Xeon 6134 8c @3.2Ghz
 • 384 GB RAM
 • 2 disk groups, each (1 x 1,7 TB SATA capacity SSD, 1 x 400 GB SAS cache SSD)
 • 2 x 10G Ethernet (VM and vSAN traffic)
 • 1 x 1G Ethernet (management traffic)

 

wersje oprogramowania użytego do testów:

Tabela wersji vSAN dla danej wersji esxi: https://kb.vmware.com/s/article/2150753

PLAN TESTÓW

Zaplanowane testy zakładają sprawdzenie wydajności podsystemu rozproszonego systemu Storage (vSAN) z wykorzystaniem narzędzia HCI Bench (labs.vmware.com/flings/hcibench). Jest to dedykowane narzędzie Vmware, które ułatwia automatyzację testów w klastrze HCI. HCI bench ma na celu uproszczenie i przyspieszenie testów wydajności na potrzeby testów POC i POP  w spójny i kontrolowany sposób. Narzędzie w pełni automatyzuje kompleksowy proces wdrażania maszyn wirtualnych, koordynowania przebiegu pracy, agregacji wyników testów i zbierania danych niezbędnych do rozwiązywania problemów.

HCIBench jest nie tylko narzędziem benchmarkingowym zaprojektowanym dla vSAN, ale może być również używany do oceny wydajności wszystkich rodzajów pamięci masowych Hyper-Converged Infrastructure Storage w środowisku vSphere.

Plan testów zakładał testy porównawcze dla stałej floty maszyn wirtualnych o następującej charakterystyce:

Parametr Wartość uwagi
Ilość hostów 4
Ilość maszyn wirtualnych 32 włączony mechanizm DRS
Ilość dysków dla każdej VM 8 nie licząc dysku systemowego
Rozmiar pojedynczego dysku 10 GB Dyski typu Thin

 

Konfiguracja obciążenia:

Parametr Wartość
Wielkość bloku 4K
Stosunek odczyt/zapis 70/30
Czas trwania każdego testu 10 minut
Ilość wątków na każdy dysk wirtualny 2
Working-Set 10%

Podsumowanie charakteryski obciążenie: vdb-8vmdk-10ws-4k-70rdpct-30randompct-2threads

Realizowane testy:

Testy zostały podzielone na 3 grupy

 1. Wydajności pomiędzy dwoma grupami dyskowymi a jedną grupą dyskową
 2. Rożnicę wydajności pomiędzy konfiguracją Stripe 1/2
 3. Wydajności pomiędzy polityką RAid0/ Raid11/RAid5
 4. Spadku wydajności po włączeniu kompresji i deduplikacji

Test 1 – zależność ilości dysków i grup dyskowych

Konfiguracja 1 – dwie grupy dyskowe w każdej grupie jeden dysk SSD SAS 400Gb Cache + 1 dysk SSD SATA 1,75TB

Wydajność obserwowana przez VxRail Managera

Konfiguracja 2 – jedna grupa dyskowa w każdej grupie jeden dysk SSD SAS 400Gb Cache + 1 dysk SSD SATA 1,75TB

Grupy dyskowe:

Dyski w każdej grupie:

Wydajność obserwowana przez VxRail Managera

Konfiguracja 3 – jedna grupa dyskowa w każdej grupie jeden dysk SSD SAS 400Gb Cache + dwa dyski danych  SSD SATA 1,75TB

Grupy dyskowe:

Dyski w każdej grupie:

Wydajność obserwowana przez VxRail Managera

Wyniki sumarycznie

 

Descripe IOPS Throughput Latency Read Latency Write Latency Latency Standard Deviation Total Outstanding IO Physical CPU Usage Physical Memory Usage vSAN CPU Usage
2 grupy dyskowe 197512,3 771,53 2,6958 2,4891 3,1769 557,69 204,688 65.46% 25.67% 25.36%
1 grupa z jednym dyskiem 73475,1 287,01 9,1686 6,9976 14,1928 265,21 368,054 32.41% 23.18% 10.0%
1 grupa z dwoma dyskami 76646,7 299,41 8,936 6,4656 14,6595 276,38 371,457 32.84% 23.5% 10.15%

Wnioski

Wyniki dość jasno wykazują, że zwiększenie ilości grup dyskowych zwielokrotniają wydajność całego podsystemu pamięci masowej. Nieduży przyrost z kolei daje nam dokładanie kolejnych dysków ramach tej same j grupy dyskowej (około 5%) co pokazuje, że według architektów vSANu jest to działanie mającena celu powiększanie przestrzeni nie wydajności.

 

Test 2 – różnice wydajności dla polityki Stripe 1/2

Celem testu jest obserwacja różnicy w wydajności i obciążeniu systemu przy polityce Stripe=1 oraz Stripe=2.  O ile przyjęcie polityki stripe=2 może zwiększyć liczbę IOPS dla pojedynczego obciążenia to spójrzmy jak sumarycznie klaster zachowa się w przypadku gdy wiele maszyn będzie intensywnie pisało/czytało w jednym czasie.  W tym przypadku nadal 32 maszyny, każda z maszyn posiadająca 8 dysków wirtualnych i piszaca jednocześnie dwoma wątkami na każdym dysku.

Na potrzeby tego testu przyjęliśmy jedną konfigurację posiadającą węzły z jedną dwu-dyskową grupą dyskową  (analogicznie do 2 konfiguracji z pierwszego testu)

Policy IOPS Throughput Latency Read Latency Write Latency Latency Standard Deviation Total Outstanding IO Physical CPU Usage Physical Memory Usage vSAN CPU Usage
Stripe=1 46129,5 180,2 11,2668 7,3767 20,2729 340,07 447,65 24.98% 23.75% 6.91%
Stripe=2 36728,3 143,49 15,2444 4,8675 39,2475 882,76 851,294 29.75% 23.75% 9.59%

Wnioski

Wyniki wskazują na to, że wdrożenie polityki Stripe=2 w przypadku wielu róznoległych operacji IOPS zmniejsza wydajność całego systemu oraz jednocześnie zwiększa narzut vSANu na procesory. Zgodnie zresztą z zamysłem architektów polityka ta ma najistotniejsze znaczenie w przypadku dysków mechanicznych gdzie wydajność IO pojedynczego dysku jest bardzo ograniczona.

Test 3 – różnice wydajności w zależności od polityki

Konfiguracja Storage do testu (dwie grupy dyskowe w każdej grupie jeden dysk SSD SAS 400Gb Cache + 1 dysk SSD SATA 1,75TB)

 

Aby maksymalnie obciążyć testowany klaster zwiększono flotę maszyn wirtualnych generujących obciążenie dwukrotnie, czyli do 64 maszyn.  Reszta paramentów pozostała bez zmian.

Parametr Wartość uwagi
Ilość hostów 4
Ilość maszyn wirtualnych 64 włączony mechanizm DRS
Ilość dysków dla każdej VM 8 nie licząc dysku systemowego
Rozmiar pojedynczego dysku 10 GB Dyski typu Thin

Konfiguracja 1 = Polityka (failures to tolerate =1) RAID 1

Konfiguracja 2 = Polityka (failures to tolerate =0) RAID 1

Konfiguracja 3 = Polityka (failures to tolerate =1) RAID 5/6

Wydajność obserwowana przez VxRail Managera dla konfiguracji 1

Wydajność obserwowana przez VxRail Managera dla konfiguracji 1 oraz 2

 

Czerwoną przerywaną linią zaznaczono charakterystyczne dla VxRAil managera przesunięcie w czasie odczytu obciążenia procesorów.  Wykresy aktualizowane są przez VxRail Managera co minutę, odczyty obciążenia procesowa opóźnione są o jeden odczyt w stosunku do Storage IOPS.

 

Wyniki i wnioski

Configuration IOPS Throughput Latency Read Latency Write Latency Latency Standard Deviation Total Outstanding IO Physical CPU Usage Physical Memory Usage vSAN CPU Usage
RAID1/ NumberOfTolerance=0 315083,7 1230,76 4,0433 4,0312 4,0717 832,94 479,253 81.23% 23.86% 31.9%
RAID1/ NumberOfTolerance=1 308508,4 1205,13 3,802 3,8823 3,615 343,61 399,205 83.56% 25.65% 34.26%
RAID5/ NumberOfTolerance=1 302161,1 1180,29 3,8559 4,0242 3,4644 333,25 404,589 84.83% 25.84% 35.16%

Konfiguracja polityki trzymania danych bez żadnej redundancji pozwoliła osiągnąć największą ilość IOPS (347.574 szczytowo, 315.083 wartość uśredniona). No co istotne – stosowanie polityki RAID5 w porównaniu do RAID1 z polityką tolerancji awarii jednego węzła  nie przynosi dużego narzutu obliczeniowego czy też zmniejszenia wydajności IOPS oraz opóźnień.  Różnica utrzymała się  na poziomie około 1%

 

TEST 4 – narzut obliczeniowy i zmniejszenie wydajności IOPS przy stosowaniu deduplikacji i kompresji danych

Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że test realizowany na danych losowych nie pokaże zysku z deduplikacji i kompresji, niemniej celem tego testu jest jedynie zaobserwowanie narzutu vSAN na obliczenia związane z procesem analizy bloków do deduplikacji cz też kompresją danych.

Przeprowadzono więc test porównawczy:

 1. Konfiguracja 1 – bez kompresji i deduplkacji
 2. Konfiguracja 2 – z włączona kompresją oraz dedupliakcją

Konfiguracja floty VDI Bench jest oczywiście jednakowa we wszystkich 3 konfiguracjach: 64 VMki, każda po 8 dysków na testy, kady dysk 10GB, charakterystyka obciążenia: vdb-8vmdk-10ws-4k-70rdpct-30randompct-2threads

Wyniki i wnioski

Configuration IOPS Throughput Latency Read Latency Write Latency Latency Standard Deviation Total Outstanding IO Physical CPU Usage Physical Memory Usage vSAN CPU Usage
Bez dedup. I kompresji 152308 594,93 9,0278 6,4617 14,9704 295,8 776,644 63.0% 26.0% 22.62%
Z dedup. I kompresją 122234,8 477,46 10,4328 5,8143 21,1162 365,06 992,79 57.2% 26.25% 19.95%